Támogatások 2021-ben

Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása.
FOF2020/60

A támogatás megvalósítása a Covid okán meghosszabbításra került, elszámolva 2022 márciusában. A Támogatás összege az alábbi célokra lett fordítva: rendszeres gyógytorna, Biblia csoport, Közösségi Műhelynap, egy napos közösségi kirándulás.

Támogatás összege: 1903864 Ft

Folyósítás:

  2020. december 31.


Fogyatékos személyek Foglalkoztatása program keretében nyújtott működési támogatás.
FF-077/0-2021

A támogatás költsége a foglalkoztatásban részt vevők bérére és járulékaira lett elszámolva, valamint a termékek alapanyag költségére és gázszámlára.

Támogatás összege: 12020060 Ft

Folyósítás:

  2021. február 4. 2021. április 8. 2021. július 8. 2021. augusztus 6. 2021. október 7. 2021. november 26.


Fogyatékos személyek otthonának és foglalkoztatásának működési támogatása.
NEAO-KP-1-2021/7-000256

Személyi jellegű ráfordítások: bérköltség-munkaviszony 1 110 000 Ft, Anyagjellegű ráfordítások: 1. Szervezet- és humánerőforrás fejlesztésének költségei Szupervízió 250 000 Ft, 2. Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei Munkavállalói munkába járás és kiküldetési költségek 140 000 Ft

Támogatás összege: 1500000 Ft

Folyósítás:

  2021. március 17.


Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek, kiegészítő támogatása 2021.
AUT2021-584

Lakóotthon dologi kiadás: papíráru-tisztítószer 249 043 Ft, Nappali Intézmény dologi kiadás: papíráru-tisztítószer 146 496 Ft

Támogatás összege: 395539 Ft

Folyósítás:

  2021. április 16.


Fogyatékos személyek mentális és fizikai egészségvédelme
NEAN-KP-1-2020/4-000191

Anyagjellegű ráfordítások: 1. Adminisztráció költségei (Számítástechnikai fogyóeszközök, Nyomtatvány, irodaszer) 120 700 Ft 2. PR, marketing, kommunikációs költségek (Telefon költsége, Internet költsége) 330 000 Ft

Támogatás összege: 450700 Ft

Folyósítás:

  2021. április 29.


Működési támogatás
az 5/2021.(II.26) sz. rendelet 5.sz.melléklet I/5. sora terhére nyújtott támogatás

Közüzemi számla költségre fordított összeg: 101 439 Ft, Melegétel kifizetésére fordított összeg: 408 240 Ft.

Támogatás összege: 500000 Ft

Folyósítás:

  2021. szeptember 2.


Bárka Otthon kazáncseréjének céljából
az 5/2021.(II.26) sz. rendelet 4.sz.melléklet I/9. sora terhére nyújtott támogatás

Anyagköltség: 1 053 345 Ft, Szolgáltatási díj (tervezési-kivitelezési munkadíj): 946 655 Ft

Támogatás összege: 2000000 Ft

Folyósítás:

  2021. szeptember 9.


Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szkmai programjainak támogatása
FOF2021-A-1351

A Támogatás összege az alábbi célokra lesz fordítva: rendszeres gyógytorna, Biblia csoport, Közösségi Műhelynap, egy napos közösségi kirándulás.

Támogatás összege: 2000000 Ft

Folyósítás:

  2021. október 1.


Támogassuk a civil szervezeteket, a szociális segítőket, akik elhívatottak a fogyatékkal élők segítésében
NEAN-KP-1-2021/4-000119-

Személyi jellegű ráfordítások: bérköltség-munkaviszony

Támogatás összege: 361600 Ft

Folyósítás:

  2021. szeptember 15.


Bárka Alapítvány két legnagyobb közösségi helységének (lakóotthon nappali, Nappali intézmény étkező-konyha és fejlesztő szoba) felújítási támogatása
Adományozói szerződés B/2022/7

Lakóotthon: 1. Anyagjellegű ráfordítási költsége (bútorzat, falfestéshez szükséges anyagok és eszközök) 2. Szolgáltatás igénybevétele: Megbízási költségek (villanyszerelési munkák, nyílászáró csere munkálatai, faljavítások) Nappali Intézmény anyagjellegű ráfordítási költsége (falfestéshez szükséges anyagok és eszközök) Megvalósítás: 2022.04.29-30.

Támogatás összege: 2039520 Ft

Folyósítás:

  2021. december 21.


Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása 2021.
CH2021-585

Lakóotthoni segítők bérköltség-munkaviszony

Támogatás összege: 1948932 Ft

Folyósítás:

  2021. április 16.Bárka
Bárka Alapítvány

Jel a világban

Kapcsolat
 • 2330 Dunaharaszti;
 • Mindszenty József utca 3.
 • Tel: +36-70-451-3955
 • e-mail: kozossegvezeto[at]barkaalapitvany.hu
 • Adószám: 19664383-1-13